محور بادامک آب وهوای یزد هواشناسی یزد کمینه دما

محور بادامک: آب وهوای یزد هواشناسی یزد کمینه دما بیشینه دما امروز یکشنبه 3.اردیبهشت استان یزد

گت بلاگز عکس خبری خط و نشان کره‌شمالی جهت ژاپن با آزمایش موشکی

کره شمالی بامداد امروز سه شنبه یک موشک بالستیک را آزمایش کرد. این موشک از سمت پیونگ یانگ به طرف آب های ژاپن شلیک شده است و در دریا سقوط کرد.

خط و نشان کره‌شمالی جهت ژاپن با آزمایش موشکی

خط و نشان کره شمالی جهت ژاپن با آزمایش موشکی

عبارات مهم : تصویر

کره شمالی بامداد امروز سه شنبه یک موشک بالستیک را آزمایش کرد. این موشک از سمت پیونگ یانگ به طرف آب های ژاپن شلیک شده است و در دریا سقوط کرد.

خط و نشان کره‌شمالی جهت ژاپن با آزمایش موشکی

کره شمالی بامداد امروز سه شنبه یک موشک بالستیک را آزمایش کرد. این موشک از سمت پیونگ یانگ به طرف آب های ژاپن شلیک شده است و در دریا سقوط کرد.

خط و نشان کره‌شمالی جهت ژاپن با آزمایش موشکی

کره شمالی بامداد امروز سه شنبه یک موشک بالستیک را آزمایش کرد. این موشک از سمت پیونگ یانگ به طرف آب های ژاپن شلیک شده است و در دریا سقوط کرد.

خط و نشان کره‌شمالی جهت ژاپن با آزمایش موشکی

تصویر خبری – میزان

واژه های کلیدی: تصویر | آزمایش | کره شمالی | پیونگ یانگ | موشک بالستیک | عکس خبری

خط و نشان کره‌شمالی جهت ژاپن با آزمایش موشکی

خط و نشان کره‌شمالی جهت ژاپن با آزمایش موشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog